Naši profesionálové

Miloš řepa

Výkonný ředitel
Jednatel

marek bareš

Vedoucí elektrotechnického oddělení

fay badiová

Vedoucí administrativy

jiří slánský

Vedoucí technického vývoje